W związku z licznymi zapytaniami ze strony rodziców i nauczycieli dotyczącymi
reformy oświaty, prosimy  Państwa  o zapoznanie się z informacjami :

a) strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej
http://reformaedukacji.men.gov.pl/

b) strona internetowa Kuratorium Oświaty w Katowicach
http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php?page=NewsPage&menuItemId=1014
Opłaty